Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Ngân hàng bán lẻ (HO)

Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Phát triển Kinh doanh thuộc Khối Ngân hàng Bán lẻ

Địa điểm làm việc: Hà Nội

1. Mô tả công việc xem chi tiết:

- Chuyên viên Phát triển Kinh doanh - Phòng Phát triển kinh doanh - Khối Ngân hàng Bán lẻ  (làm việc tại Trụ sở chính - Hà Nội): TẠI ĐÂY

2. Cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý:

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã khu vực - Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HN – CV PTKD - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 3.Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 15/10/2022

  Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6316.

Lên đầu trang