Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Bảo hiểm - Khối Ngân hàng Bán lẻ

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Bảo hiểm - Khối Ngân hàng Bán lẻ

Địa điểm làm việc:  Nội

I.      Mô tả công việc: (chi tiết tại đây)

1. Tham mưu, đề xuất ý tưởng cho Lãnh đạo Phòng trong tổ chức thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm tại OceanBank.

2. Triển khai thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm của OceanBank, cụ thể:
- Tham gia, đề xuất nội dung đàm phán, thỏa thuận hợp tác với Công ty bảo hiểm; triển khai các nội dung đã ký kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh bảo hiểm đến các ĐVKD và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;
- Tham gia tổ chức hoạt động đào tạo về các sản phẩm, nghiệp vụ bảo hiểm cho CBNV, đơn vị tham gia bán bảo hiểm trong toàn hệ thống OceanBank;
- Tham gia xây dựng, kết nối hệ thống, phát triển và quản lý các công cụ theo dõi, quản lý dữ liệu khách hàng và doanh số bán hàng;
- Lập báo cáo, theo dõi, đối soát dữ liệu và thanh toán định kỳ với Công ty bảo hiểm, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật.

3. Tổ chức triển khai các hoạt động bán, thúc đẩy bán bảo hiểm tại OceanBank, cụ thể:
- Nghiên cứu, đề xuất mô hình bán, sản phẩm và chính sách bảo hiểm chuyên biệt cho từng phân khúc khách hàng của OceanBank;
- Xây dựng quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ và các văn bản liên quan đến hoạt động bán, thúc đẩy bán bảo hiểm, đảm bảo tuân thủ chính sách, chất lượng dịch vụ tại OceanBank trong từng thời kỳ;
- Xây dựng, triển khai các hoạt động truyền thông (nội bộ/bên ngoài), chương trình thi đua và các sự kiện nhằm thúc đẩy, gia tăng hiệu quả bán bảo hiểm tại OceanBank;
- Xây dựng, đề xuất các cơ chế/chính sách lương/thưởng, công cụ đo lường hiệu suất hoạt động bán bảo hiểm trong toàn hệ thống.

4. Quản lý, giám sát hiệu quả và chất lượng trong quá trình triển khai và sau bán hàng, cụ thể:
- Tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện hoạt động bán bảo hiểm của cá nhân và các ĐVKD trong toàn hệ thống; cung cấp thông tin, dữ liệu cho các đơn vị có liên quan để đo lường kết quả thực hiện chỉ tiêu và chi trả lương theo quy định của OceanBank;
- Tham gia công tác đánh giá hiệu quả các chương trình, sản phẩm bảo hiểm và đề xuất cải tiến/tiếp tục/hạn chế/chấm dứt các chính sách, chương trình, sản phẩm và mối quan hệ hợp tác với Công ty bảo hiểm.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/Phó Trưởng phòng, Lãnh đạo Khối, cấp có thẩm quyền và theo quy định của OceanBank.

2.      Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, marketing, quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ hoặc bảo hiểm tại các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm

- Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tài chính ngân hàng, bảo hiểm
- Hiểu biết các quy định nội bộ về hoạt động đại lý bảo hiểm và pháp luật về hoạt động ngân hàng, bảo hiểm

3.       Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (download TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: NHBL – CVQLBH - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/12/2022

  Chi tiết liên hệ: 04 (024) 3772.6789/6316.

Lên đầu trang