Thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc/Phó Giám đốc phòng Giao dịch tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Thông  báo tuyển dụng vị trí Giám đốc/Phó Giám đốc phòng Giao dịch

Khu vực: Hà Nội & Hồ Chí Minh

1. Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Phòng Giao dịch trước Ban Lãnh đạo;

- Đầu mối trong mọi việc liên quan đến nghiệp vụ và các công việc liên quan đến Phòng Giao dich;

- Điều phối kết hợp các nhân viên trong các công tác cụ thể được phân công của phòng; Như khai thác thị trường tìm kiếm khách hàng, Thực hiện các nghiệp vụ của phòng;

- Thực hiện chăm sóc khách hàng và đôn đốc nhân viên trong công tác kiểm tra sau cho vay và thu hồi nợ lãi gốc đến hạn;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Phòng Giao dịch theo phê duyệt của Ban lãnh đạo và  trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ công việc, chất lượng công việc của Phòng Giao dịch;

- Quản lý nhân viên, đào tạo, phân công công việc, tạo cơ chế làm việc phối hợp hiệu quả;

- Thực hiện các công việc khác theo uỷ quyền, phân cấp của Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV hoặc theo quy định của Pháp luật, của OceanBank khác.

2. Yêu cầu công việc:

-Tốt nghiệp Đại học trở lên,  ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng.

-Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, có 02 năm đảm nhiệm vị trí tương đương.

- Có khả năng khái quát, tổng hợp vấn đề tốt, nắm bắt ý tưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động cao.

- Có Tư duy và kỹ năng giao tiếp bậc cao. Phối hợp, phát huy được sức mạnh tập thể khi làm việc theo nhóm.

- Thiết lập mối quan hệ trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công việc đảm nhiệm.

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn hoặc ngocltm@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã khu vực - Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HN – GD PGD - NGUYEN VAN A

                         HCM – PGD PGD - NGUYEN VAN B

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/12/2022

  Chi tiết liên hệ: 043 (0243).772.6789/6316.

Lên đầu trang