Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (HO)

Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (HO)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

1. Vị trí tuyển dụng:

TT

Vị trí

Mã vị trí

Phòng ban

Mô tả công việc

1

Chuyên viên Phát triển ứng dụng

CV PTUD U1

Phòng U1

TẠI ĐÂY

2

Chuyên viên Kỹ thuật thẻ

CV KTT U6

Phòng U6

TẠI ĐÂY

3

Chuyên viên Vận hành thẻ

CV VHT U6

Phòng U6

TẠI ĐÂY

4

Chuyên viên Kỹ thuật ứng dụng CNTT

CV KTUDCNTT U1

Phòng U1

TẠI ĐÂY

5

Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu DBA

CV QT CSDL U2

Phòng U2

TẠI ĐÂY

6 Chuyên viên Quản trị Hệ điều hành CV QTHDH U2 Phòng U2 TẠI ĐÂY
7 Chuyên viên An ninh thông tin CV ANTT Phòng U4 TẠI ĐÂY
8 Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ CNTT CV QLCLDV CNTT Phòng U5 TẠI ĐÂY

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: CNTT – CVPTUD - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: Tuyển liên tục

Chi tiết liên hệ: 024.37726789 Ext: 6325/6312/6316/6318

Lên đầu trang