Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kế toán Nội bộ - CN Thăng Long

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kế toán Nội bộ - CN Thăng Long

Địa điểm làm việc: Hà Nội

1. Mô tả và yêu cầu công việc vị trí Nhân viên Kế toán nội bộ

-1. Thực hiện hạch toán kế toán nội bộ, thuế, quản lý tài sản phát sinh của CN theo quy định, bao gồm:
- Kiểm tra hồ sơ chứng từ và hạch toán, theo dõi nghiệp vụ kế toán nội bộ tại CN (đầu tư XDCB, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, các khoản thu nhập, chi tiêu nội bộ, phải thu, phải trả…)
- Hạch toán theo dõi giá trị tài sản phát sinh tại Đơn vị (TSCĐ, CCDC, tài sản thuê ngoài, vật liệu...)
- Theo dõi, thực hiện kê khai, quyết toán thuế phát sinh tại CN và các Đơn vị thuộc CN quản lý theo quy định OceanBank và pháp luật;
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán đảm bảo đầy đủ, chính xác; theo dõi ,đôn đốc xử lý các khoản phải thu, phải trả, các tài khoản trung gian tại đơn vị theo quy định;
- Thực hiện các quy định về bảo mật thông tin, bảo mật về quyền sử dụng và mật khẩu sử dụng các chương trình mà bản thân được phân công sử dụng.

2. Thực hiện lưu trữ các sổ sách, chứng từ, báo cáo liên quan đến công tác hạch toán kế toán nội bộ đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

2. Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
- Tiếng Anh và tin học văn phòng: cơ bản.

C. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload tại oceanbank.vn) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ:  HN – NVKTNB - NGUYEN THI B

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

D. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2023

 Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6329

Lên đầu trang