Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng vị trí Phó trưởng Phòng Quản lý Bảo hiểm - Khối Ngân hàng Bán lẻ Hà Nội 29/11/2022 31/12/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Bảo hiểm - Khối Ngân hàng Bán lẻ Hà Nội 27/09/2022 31/12/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Toàn hệ thống 25/05/2022 31/12/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội, Hồ Chí Minh 25/05/2022 31/12/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Ngân hàng bán lẻ (HO) Hà Nội 18/08/2022 15/10/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ - Khối Ngân hàng Bán lẻ (HO) Hà Nội 31/03/2022 30/09/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Khối Ngân hàng Bán lẻ (Chuyên viên trực tổng đài Hotline) (HO) Hà Nội 23/11/2021 31/10/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định tài sản bảo đảm - Khối Thẩm định tín dụng (Hội sở chính) Hà Nội 31/03/2022 15/06/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí: Giám đốc/ Phó Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Thái Bình, Quảng Ngãi 20/07/2022 15/08/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí Phó giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và CN Quảng Ngãi Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi 16/06/2022 31/07/2022
Lên đầu trang