Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng vị trí: Giám đốc/ Phó Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Thái Bình, Quảng Ngãi 20/07/2022 15/08/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí Phó giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và CN Quảng Ngãi Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi 16/06/2022 31/07/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Khối Ngân hàng Bán lẻ (Chuyên viên trực tổng đài Hotline) (HO) Hà Nội 23/11/2021 31/07/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc phòng Giao dịch (cấp 1 nhỏ) kiêm Quản lý Bộ phận Khách hàng Bán lẻ Hà Nội, Hồ Chí Minh 16/06/2022 15/07/2022
Thông báo tuyển dụng Giám đốc/ Phó giám đốc khách hàng Bán lẻ tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh 14/06/2022 30/06/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Toàn hệ thống 25/05/2022 30/06/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội, Hồ Chí Minh 25/05/2022 30/06/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định tài sản bảo đảm - Khối Thẩm định tín dụng (Hội sở chính) Hà Nội 31/03/2022 15/06/2022
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp - Khối Thẩm định tín dụng Hà Nội 25/11/2021 15/06/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ - Khối Ngân hàng Bán lẻ (HO) Hà Nội 31/03/2022 15/06/2022
Lên đầu trang