Giá trị cốt lõi

 • Sự tin cậy

  Giành được sự tin cậy của khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý, địa phương nơi ngân hàng có mạng lưới kinh doanh, thông qua nền tảng hoạt động vững vàng, minh bạch và trình độ quản trị chuyên nghiệp, tiệm cận với trình độ các nước tiên tiến trên thế giới.

 • Sự cải tiến

  Cung cấp cho khách hàng ở mọi thời điểm và tại bất cứ nơi đâu những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao nhất, đảm bảo sự thuận tiện, đơn giản, sáng tạo nhờ áp dụng công nghệ hiện đại.

 • Khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động 

  Bằng cách tạo ra không gian giao dịch sang trọng, dịch vụ chuyên nghiệp và tận tậm, quy trình đơn giản, hình ảnh đẹp... nhằm mang đến sự trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng.

 • Trách nhiệm

  Thực hiện mọi cam kết để tạo ra một môi trường nghề nghiệp tốt nhất cho CBNV, gia tăng giá trị đầu tư cho khách hàng và đối tác, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm xã hội.